Binnen twee jaar worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en -verzorging en de invoering van de participatiewet en het passend onderwijs. Deze taken vallen nu nog onder de verantwoordelijkheid van de centrale overheid en provincies. Aanleiding voor deze taakverschuiving (ook wel de ‘vier¬†decentralisaties’ of ¬†’4 D’s’ genoemd) is de behoefte aan kwaliteitsverbetering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. ¬†Omdat gemeenten dichter bij hun inwoners staan, kunnen zij dit beter realiseren. Deze decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. Daarom willen gemeenten het sociale domein en bijhorende beleid vernieuwen door inwoners (weer) de regie te geven over hun eigen leven en zo sterker te worden. Hiervoor is de ervaring en capaciteit van de maatschappelijke partners op gebied van wonen, zorg en welzijn van essentieel belang.

Proeftuinen in tijd

Twaalf gemeenten in de regio Arnhem proberen gezamenlijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van vernieuwing uit door middel van gerichte praktische experimenten: de proeftuinen. In de praktijk experimenteren gemeenten samen met het maatschappelijke middenveld wat werkt en wat niet werkt, wisselen ervaringen uit in de regio en implementeren tegelijkertijd datgene wat effectief blijkt te zijn.

 

 

2 gedachten over “Home

  1. Beste mevrouw Leysner en mevrouw Vaassen,

    Ik heb begrepen dat de proeftuinen rondom sociale wijkteam en verbinding nulde, eerste en tweede lijn ( oa. wijkgezondheidsteam) reeds gestart zijn. Zodra de verschillende werkvormen uitgetest gaan worden zouden wij graag betrokken willen worden/ mee werken om de verbinding met de informele zorg ( inzet van vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorgers ) goed vorm te gaan geven. Graag hoor ik tzt van u terug wat de mogelijkheden hierin zijn.
    Vriendelijke groet
    Namens collega’s en vrijwilligers van het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Arnhem

  2. Als vrijwilliger en mantelzorger sluit ik me hier graag bij aan. Sinds een jaar draaien we een pilotproject “Statenkwartier VoorMekaar’. Vrijwilligers met een professionele achtergrond nemen een zorginitiatief om met bewoners in de buurt het Statenkwartier die buren die door bezuinigingen dreigen hun (extra) zorg te verliezen of reeds hebben verloren deze zorg op te vangen. Deze zorg wordt op vrijwillige basis door buurtbewoners uitgevoerd. Zonder kosten! De gemeente ondersteund het project financieel. Het project zelf draait op een laag budget dat bewaakt wordt. Door zuinig om te gaan met het budget dreigden we deze ook te verliezen door ‘domme’ ambtenarij. De dreiging is gelukkig afgewend maar ons budget is wel verlaagd. Zuinigheid en goed doen wordt afgestraft is blijkbaar het devies van de gemeentepenningmeester. Past dit ook in de proeftuin?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>